رویدادهای علمی رئا

جهانی شدن واقعیت انکارناپذیر زمان معاصر است و یکی از مصادیق این فرآیند در اختیار قرار گرفتن یافته‌های جدید در قالب برگزاری رویداد‌های تخصصی در حوزه‌های گوناگون علمی است. نشر رئا توانسته با برگزاری بیش از ۱۰۰ رویداد علمی، فراهم‌سازی امکان شبکه‌سازی پژوهشگران و ایجاد زمینه‌ای برای فعالیت‌های جمعی، سهم قابل توجهی در نشر دانش، رشد و توسعه صنعت ایفا کند.

تاریخچه کنفرانس‌ها

کنفرانس‌های مجازی

با توجه به اهمیت تشکیل جلسات به صورت غیرحضوری و برخط در دوران شیوع ویروس کرونا، کلیه رویداد‌های تخصصی مجموعه رئا به صورت ویدئو کنفرانس برگزار می‌شوند. رئا از این امکان برای بهره‌گیری از اساتید مطرح در سطح جهانی استفاده نموده است و کیفیت بالای رویدادهای برگزار شده در آن، منجر به همکاری‌های موسسات و مراکز آموزش عالی شده است.

کنفرانس‌های برگزار شده

دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی تحلیل پوششی داده‌ها

The 12th International Conference on Data Envelopment Analysis

سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی تحلیل پوششی داده‌ها و تحلیل تصمیم

The 13th International Conference on Decision and Data Envelopment Analysis