راهنمای آماده‌سازی مقالات

پژوهشگران محترم جهت ارسال مقاله به نشریات رئا باید مطابق قالب آماده‌سازی مقالات عمل نموده و از فایل نمونه پیروی کنند. جهت سهولت دسترسی، فهرستی از قالب‌های آماده‌سازی مجلات رئا در این بخش گردآوری شده است که می‌تواند توسط نویسندگان مورد استفاده قرار گیرد.