ارتباط با رئا

نشانی

مازندران، تنکابن، خیابان فردوسی غربی، کوی دانشجو، انتشارات رئا (کدپستی: ۴۶۸۱۸۵۳۶۱۷ )

تلفکس

۰۱۱-۵۴۳۱۰۴۲۸

رایانامه

info@mdapubs.com
reapress.info@gmail.com

رئا در شبکه‌های اجتماعی