ویژه ناشران

ارتباط با رئا

کارگاه آشنایی با ضوابط و آئین‌نامه نشریات علمی

بررسی نحوه ارتقای نشریات علمی برای ورود به فرآیند ارزیابی.
اطلاعات بیشتر

کارگاه نحوه نمایه‌سازی نشریات در پایگاه‌های علمی

معرفی پایگاه‌های علمی و آشنایی با چگونگی عضویت و نمایه‌سازی.
اطلاعات بیشتر