نمایه‌سازی بین المللی

منظور از نمایه‌سازی یک نشریه، ثبت اطلاعات نشریه و مقالات منتشر شده آن در وبسایت‌ها و پایگاه‌های عمومی و تخصصی است. نمایه‌سازی یک مجله در حقیقت بازتابی از کیفیت آن محسوب می‌شود؛ در نتیجه مجلات نمایه شده بین المللی در مقایسه مجلات غیر نمایه شده از کیفیت علمی بالاتری برخوردار هستند. بدیهی است اینکار منجر به افزایش تعداد بازدید/درخواست و درنهایت افزایش استناد خواهد شد.

برخی از شناخته‌شده‌ترین نمایه‌ها عبارتند از پابمد (PubMed)، اسکاپوس (SCOPUS)، دوآج (DOAJ)، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (MSRT)، پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)، ابسکو (EBSCO)، گوگل اسکالر (Google Scholar).

کارشناسان رئا جهت مشاوره و اجرای فرآیند نمایه‌سازی، در تمام مسیر همراه شما خواهند بود.

ارتباط با ما