ارتقای کیفی نشریات علمی

آیین‌نامه نشریات علمی با هدف گسترش اختیارات دانشگاه‌ها، مراکز پژوهش و فناوری و انجمن‌های علمی، همچنین تمرکز ستاد وزارت متبوع بر ایفای نقش سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفی نشریات علمی، و نظارت بر عملکرد آنها تدوین شده است. نشریات علمی جهت راهیابی به فرآیند ارزیابی و ارتقای رتبه، نیازمند رعایت کامل شیوه‌نامه ارزیابی وزارت علوم و تکمیل اطلاعات در پایگاه مربوطه هستند. نشریات در صورت اخذ امتیاز و دارا بودن شرایط تعریف شده آیین‌نامه به عنوان نشریه علمی رتبه‌بندی می‌شوند.

معیارهای کلی ارزیابی نشریات علمی عبارتند از:

  • انتشار به موقع و ضوابط آیین‌نامه نشریات
  • داشتن وبگاه استاندارد، زیر ساخت‌ها و اطلاعات شناسنامه‌ای نشریه
  • رعایت فرآیند پذیرش مقالات و داوری تخصصی
  • وضعیت نشریه در نمایه‌های استنادی، تخصصی و اجتماعی
  • به‌کارگیری مقررات و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای رعایت اخلاق علمی نشر و جلوگیری از بروز تخلفات علمی

کارشناسان رئا در کلیه مراحل کار، شامل ارزیابی تخصصی و ارتقای رتبه نشریه همراه شما هستند.

ارتباط با ما