طراحی جلد و صفحه آرایی

طراحی جلد و عناصر بصری یکی از ضروری‌ترین خدمات، قبل از انتشار نهایی است چرا که هویت مجموعه شما را شکل می‌دهد. مجموعه رئا با در اختیار داشتن گروه طراحی گرافیک، آمادگی خود را جهت ارائه انواع خدمات طراحی اعلام می‌کند.

تماس با رئا