خدمات مقاله

شما تنها چند کلیک با اثر ویرایش شده خود فاصله دارید! فرم زیر را تکمیل کنید.

شروع کنید

فرآیند کار

  • تکمیل فرم درخواست خدمت و ارسال کار به دفتر نشریه جهت ارزیابی اولیه
  • پرداخت/ارجاع کار به کارشناس تخصصی جهت برآورد هزینه
  • ارسال شرح وضعیت به نویسنده(گان) و استعلام پرداخت هزینه
  • تحویل کار مطابق توافق صورت گرفته و تضمین کیفیت

فهرست خدمات

paper-editing

ویراستاری/به فرمت درآوردن مقاله

در این خدمت، مقاله شما به لحاظ نگارشی، ادبی و فرمت توسط ویراستار تخصصی، ویرایش شده و پس از بررسی و تایید تیم بازبینی رئا به شما تحویل داده خواهد شد.

درخواست ویراستاری

ترجمه مقاله/کتاب تخصصی

ترجمه، یک مهارت تخصصی است که تاثیر زیادی بر درک شما از متن و پذیرش مقاله در مجلات معتبر دارد. رئا با همکاری صدها مترجم تخصصی، طرح‌های ویژه‌ای را به پژوهشگران محترم ارائه می‌دهد.

درخواست ترجمه
Academic-Journals

پیشنهاد محل انتشار

تنوع بسیار زیاد مجلات علمی با رتبه‌های گوناگون، باعث شده تا در بسیاری از موارد، پژوهشگران، متقاضی محل مناسب برای انتشار آثار خود باشند. رئا با تیمی مجرب از متخصصین در رشته‌های متفاوت، پس از بررسی فنی مقاله، محل‌های مناسب برای انتشار اثر را پیشنهاد می‌نماید.

درخواست محل نشر

فهرست مجلات رئا به همراه فرمت آماده‌سازی مقالات