قوانین و مقررات

ما در رئا متعهد هستیم که تبلیغات، چاپ مجدد یا سایر درآمدهای تجاری تأثیری بر تصمیمات تخصصی دبیران و هیات تحریریه نخواهد داشت. علاوه بر این، در مواردی که برای هیات تحریریه نشریه مفید باشد، با مجلات و/یا ناشران دیگر در ارتباط خواهیم بود. ما در حال همکاری نزدیک با سایر ناشران و انجمن‌های صنعتی هستیم تا استانداردهایی را برای بهترین شیوه‌ها در مورد مسائل اخلاقی، خطاها و بازپس‌گیری‌ها تعیین کنیم و در صورت لزوم آماده ارائه بازبینی قانونی و مشاوره تخصصی هستیم.

امور مربوط به نشر کتب داخلی تابع مصوبه اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قابل دسترس در آدرس زیر خواهد بود. 

https://ketab.farhang.gov.ir/fa/principles