تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای (مفاهیم و توسعه)

  133,000 تومان

  ناشر: جهاد دانشگاهی صنعتی امیركبیر
  نویسنده: چيانگ كائو
  مترجم: سيد اسماعيل نجفی، سید احمد عدالت پناه، پیمان بهرام پور و مريم قندهاری

  تحلیل پوششی داده های شبکه ای
  تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای (مفاهیم و توسعه)

  133,000 تومان