طرحواره معماری: از ایده تا فرم

100,000 تومان

در کتاب طرحواره معماری سعی شده که انواع چالش‌ها در پیرامون ما و انواع اشکال هندسی گنجانده شود و راهکارهایی برای خلق کنسپت و تغییراتی جدید و ساده که در پیرامونمان بسیار اتفاق افتاده و قابل لمس است ارائه شود. به همین جهت تلاش بر این است که بتوانیم راهکارهایی جهت ایجاد تفکر و تامل کانسپتی به دانشجویان این رشته ارائه نمائیم و ذهن آنها را از طریق شناخت بهتر محیط و ارائه تمرین‌ها پویا نموده و راه را برایشان هموار نماییم و این ممکن نمی‌شود مگر اینکه ذهنیت آنان کمی تغییر کرده و نگاهشان را به سمت و سویی که از آن غافلند، سوق هیم. امیدوارم بتواند راهگشای شما عزیزان در درک بهتر این مهم باشد.

نویسنده: سمانه حسین‌پوریان چابک

طرحواره معماری: از ایده تا فرم

100,000 تومان