درآمدی بر تحلیل پوششی داده‌ها

200,000 تومان

در محیط پویای امروزی ارزیابی کارایی سازمان‌ها از مساله‌های چالش برانگیز حوزه‌های مدیریت بوده است. هدف ارزیابی، شناسایی واحدهایی است که عملکرد ضعیفی دارند و به طور بهینه از منابع استفاده نمی‌نمایند. مدیریت با شناسایی و برنامه‌ریزی عملکرد سعی می‌نماید واحدهای ناکارا را بهبود بخشد. کتاب درآمدی بر تحلیل پوششی داده‌ها: تکنیکی برای ارزیابی کارایی با تعریف کارایی، انواع کارایی و روش‌های محاسبه کارایی آغاز می‌شود…

نویسنده: سیداحمد عدالت‌پناه، نازیلا ادب‌آوازه و مهرزاد نوابخش

درآمدی بر تحلیل پوششی داده‌ها

200,000 تومان