روش تحقیق در حسابداری و مالی

150,000 تومان

نگارش دانشگاهی نیازمند رعایت قواعد و استانداردهای خاصی است و باید به طور منطقی، منسجم و دقیق نوشته شود. در نهایت، تحقیق یک فرآیند پیچیده است که نیاز به بازتاب، اصلاح و بازبینی مداوم دارد. توصیه می‌شود که این فرآیند را به چندین مرحله تقسیم کنید و به تدریج اقدام کنید تا به یک نتیجه نهایی منطقی برسید. کتاب حاضر به بررسی مباحث روش تحقیق در حسابداری و مالی می‌پردازد.

نویسنده: میثم کاویانی و ابراهیم فربد

روش تحقیق در حسابداری و مالی

150,000 تومان