سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری

100,000 تومان

سیستم اطلاعات حسابداری یک سیستم است که برای جمع‌آوری و ذخیره‌سازی داده‌های مالی از طریق فرآیندهای حسابداری طراحی شده است. این داده‌ها پس از پردازش، اطلاعات مورداستفاده تصمیم‌گیرندگان سازمانی مانند سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و مدیران قرار می‌گیرند.

نویسنده: محسن ایمنی و علی سرورخواه

سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری

100,000 تومان