صنعت پنجم: وضعیت اقتصاد صنعتی در آینده

150,000 تومان

کتاب صنعت پنجم تلاش می‌کند تا نحوه بهره‌مندی شرکت‌های کوچک و متوسط و سازندگان تجهیزات اصلی از افزایش اثر‌بخشی فرآیند، افزایش اثر‌بخشی عملیاتی و کاهش نیروی کار غیرماهر به بهترین شکل و با استفاده از انقلاب صنعتی سوم، چهارم و از طریق انقلاب صنعتی پنجم بررسی کند که قطعا منجر به ایجاد وظایف ارزشمندتری شده و نتایج مطلوبی را از تعامل انسان با ماشین به ارمغان می‏آورند.

مترجم: ایمان عتیقی

صنعت پنجم: وضعیت اقتصاد صنعتی در آینده

150,000 تومان