درباره رئا

مجموعه رئا با بیش از یک دهه تجربه حرفه‌ای در حوزه نشر آمادگی خود را برای همکاری با محققان محترم در مراحل آماده‌سازی تا نشر کتب اعلام می‌دارد.

ارتباط با دفتر نشر

کتاب‌های تازه منتشر شده

کتاب‌های فارسی رئا

طرحواره معماری از ایده تا فرم

سمانه حسین‌پوریان چابک

درآمدی بر تحلیل پوششی داده‌ها

سید احمد عدالت‌پناه و همکاران

سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری

محسن ایمنی و همکاران

آشنایی با محیط توسعه یکپارچه گوگل کولب

حسین صدر و همکاران

روش تحقیق در حسابداری و مالی

میثم کاویانی و همکاران

دگرگونی دیجیتالی زنجیره تامین

سیداسماعیل نجفی و همکاران (ترجمه)

صنعت پنجم

ایمان عتیقی (ترجمه)

کتاب‌های انگلیسی رئا

Risk-based Robustness Index in the Structures

H. Faghihmaleki, Gh. Abdollahzadeh

Linear Fractional Programming

S. K. Das, F. Smarandache, S. A. Edalatpanah, D. Pamucar

تحت حمایت رئا

تحلیل پوششی داده های شبکه ای

تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای (مفاهیم و توسعه)

Network Data Envelopment Analysis (Foundations and Extensions)